1177 G-space

G - S P A C E

G - S P A C E

FOREX - MetaTrader - MQL - WEB

Robot, indikátor, skript, programovanie a iné

Robot (EA, AOS)

Expert Advisor, Automatický Obchodný Systém

SK-G-001-e

Auto TP, SL

07.07.2016

Tento AOS zatvára otvorené pozície pri dosiahnutí nastaveného profitu/straty. Vo vstupoch je možné nastaviť, či má AOS zatvárať obchody len toho symbolu/grafu do ktorého je vložený, alebo na akýkoľvek otvorený obchod. Hodnoty vstupov sa zadávajú v bodoch. Ide o takzvaný neviditeľný TP a SL, keďže TP ani SL na grafe nieje viditeľný a broker nemôže schválne natiahnuť sviečku, ako sa často stáva u mnohých brokerov.

Profit obchodu - zadáva sa v bodoch. Ak obchod dosiahne nastavený profit, AOS ho zatvorí.

Strata obchodu - to isté ako profit, ale obchod sa zatvára v strate

Len obchody aktuálneho symbolu - ak je hodnota TRUE, AOS bude pracovať len s obchodmi toho symbolu, v ktorom je AOS spustený. Ak je hodnota FALSE, bude pracovať s hocakým symbolom (otvoreným obchodom)

Pre vypnutie ktorejkoľvek funkcie stačí zadať hodnotu 0.

SK-G-002-e

Auto TP, SL, BE - PRO

07.07.2016

Tento AOS zatvára otvorené pozície pri dosiahnutí nastaveného profitu/straty. Taktiež je možné nastaviť BE, to znamená, že keď obchod dosiahne istú plusovú úroveň, tak jeho SL sa presunie do plusovej hodnoty, čo znamená, že ak obchod nedosiahne cieľový TP, tak bude zatvorený v minimálnom profite, čiže na úrovni BE. To zabezpečuje, že obchody budú vždy (ak dosiahnu úroveň BE) zatvorené v zisku.

Táto verzia má viacero možností nastavenia. Vypočítava hodnoty podľa pipsov či meny účtu. Vie reagovať aj na celkový profit účtu a pozatvárať všetky obchody pri dosiahnutí cieľového celkového profitu.

Profit obchodu v bodoch - ak obchod dosiahne nastavený profit (napríklad 100pips), AOS ho zatvorí.

Strata obchodu v bodoch - ak obchod dosiahne nastavenú stratu (napríklad 100pips), AOS ho zatvorí.

Profit obchodu v mene účtu - ak obchod dosiahne nastavený profit mene účtu (napríklad 200€), AOS ho zatvorí.

Strata obchodu v mene účtu - ak obchod dosiahne nastavenú stratu mene účtu (napríklad 200€), AOS ho zatvorí.

Profit spolu v bodoch - ak celkový profit dosiahne nastavený profit (napríklad 100pips), AOS obchody zatvorí.

Profit spolu v mene účtu - ak celkový profit dosiahne nastavený profit mene účtu (napríklad 200€), AOS obchody zatvorí.

Strata spolu v bodoch - ak celková strata dosiahne nastavenú stratu (napríklad 100pips), AOS obchody zatvorí.

Strata spolu v mene účtu - ak celková strata dosiahne nastavenú stratu mene účtu (napríklad 200€), AOS obchody zatvorí.

Len obchody aktuálneho symbolu - ak je hodnota TRUE, AOS bude vyhodnocovať len s obchody toho symbolu, v ktorom je AOS spustený. Ak je hodnota FALSE, bude pracovať so všetkými otvorenými obchodmi

ZERO profit - ak je hodnota TRUE, AOS zatvorí obchody/všetky obchody vtedy, akonáhle sa dosiahne nulový (alebo plusový) stav účtu. Je to výborná funkcia v prípade že máte zájem zatvoriť všetky otvorené obchody ihneď ako bude dosiahnutý nulový alebo minimálny profit a zbaviť sa tak možno nie najlepšie otvorených obchodov. Na túto funkciu sa nevzťahuje nastavenie "Len obchody aktuálneho symbolu". Vyhodnocuje celkový profit všetkých otvorených obchodov!

TP aj SL je neviditeľný, keďže TP ani SL na grafe nieje viditeľný a broker nemôže schválne natiahnuť sviečku, ako sa často stáva u mnohých brokerov, aby zatvoril obchod v strate.

Pre ypnutie ktorejkoľvek funkcie stačí zadať hodnotu 0.

...AKTUALIZUJE SA! Ďalšie položky budú priebežne dopĺňané na stránku...

Indikátor

Pomocný nástroj na identifikáciu a výpočty

SK-G-001-i

Čas do novej sviečky

07.07.2016

Tento indikátor zobrazuje na grafe čas do začiatku vykreslovania novej sviečky. Funguje na každom grafe a na každom časovom pásme. Na rozdiel od podobných dostupných indikátorov na internete, tento aktualizuje svoj čas každú reálnu sekundu a nie iba pri zmene kurzu (ticku).

Na minútovom grafe (M1) sa logicky minúty nezobrazujú.

Umiestniť na grafe - vyberá sa roh grafu, kde sa má čas zobraziť.

Vodorovný posun indikátora - nastavuje sa tu vodorovný posun indikátora. Využíva sa hlavne vtedy, ak už používate iný indikátor a nachádza sa v tej istej oblasti, kde máte aj tento. Takže zadaním vyššej hodnoty sa tento indikátor viac posunie.

Zvislý posun indikátora - to isté, ako predchádzajúci vstup, len ide o zvislý posun.

SEKUNDY - veľkosť písma - veľkosť písma zobrazovaných sekúnd

MINÚTY - veľkosť písma - veľkosť písma zobrazovaných minút

Farba textu - nastavuje sa farba textu indikátora

...AKTUALIZUJE SA! Ďalšie položky budú priebežne dopĺňané na stránku...

Skript

Jednorazová, extra rýchla dávka príkazov a operácií

SK-G-PACK-01-s

Balík 6 skriptov - Zatvoriť všetky obchody

08.07.2016

Ide o sadu 6 skriptov.

Zatvoriť všetky obchody (VŠETKY SYMBOLY) - zatvorí všetky obchody s HOCAKÝM SYMBOLOM (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Zatvoriť všetky obchody (JEDEN SYMBOLY) - zatvorí obchody len so SYMBOLOM AKTUÁLNEHO GRAFU (príklad: len obchody EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Zatvoriť profitové obchody (VŠETKY SYMBOLY) - zatvorí obchody, ktoré majú plusový profit, s HOCAKÝM SYMBOLOM (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Zatvoriť profitové obchody (JEDEN SYMBOLY) - zatvorí obchody len so SYMBOLOM AKTUÁLNEHO GRAFU, ktoré majú plusový profit, (príklad: len obchody EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Zatvoriť stratové obchody (VŠETKY SYMBOLY) - zatvorí obchody, ktoré majú mínusový profit, s HOCAKÝM SYMBOLOM (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Zatvoriť stratové obchody (JEDEN SYMBOLY) - zatvorí obchody len so SYMBOLOM AKTUÁLNEHO GRAFU, ktoré majú mínusový profit, (príklad: len obchody EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Je to najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob hromadného zatvárania. Manuálne sa takto rýchlo väčší počet obchodov zatvoriť nedá. Rýchlosť je limitovaná len rýchlosťou (exekúciou) Vášho brokera.


PROFIT obchodu je vyhodnocovaný vrátane SWAPU a KOMISIÍ

SKRIPT JE BEZ VSTUPOV, VYKONÁ SA OKAMŽITE PO SPUSTENÍ. PO VYKONANÍ VŠETKÝCH OPERÁCIÍ SA SÁM UKONČÍ.

SK-G-PACK-02-s

Balík 14 skriptov

08.07.2016

Ide o sadu 14 rôznych skriptov.

Vymazať TP (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže hodnotu TP obchodom, ktoré ho majú nastavený (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať TP (JEDEN SYMBOL) - vymaže hodnotu TP obchodom, ktoré ho majú nastavený (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len TP obchodov EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať SL (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže obchodom SL, ktoré ho majú nastavený (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať SL (JEDEN SYMBOL) - vymaže obchodom SL, ktoré ho majú nastavený (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len SL obchodov EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať TP objednávkam (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže hodnotu TP čakajúcim objednávkam, ktoré ho majú nastavený (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať TP objednávkam (JEDEN SYMBOL) - vymaže hodnotu TP čakajúcim objednávkam, ktoré ho majú nastavený (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len TP objednávok EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať SL objednávkam (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže hodnotu SL čakajúcim objednávkam, ktoré ho majú nastavený (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať SL objednávkam (JEDEN SYMBOL) - vymaže hodnotu SL čakajúcim objednávkam, ktoré ho majú nastavený (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len SL objednávok EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať čakajúce objednávky (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže čakajúce objednávky (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať čakajúce objednávky (JEDEN SYMBOL) - vymaže čakajúce objednávky (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len obchody EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať BUY objednávky (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže BUY čakajúce objednávky (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať BUY objednávky (JEDEN SYMBOL) - vymaže BUY čakajúce objednávky (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len objednávke EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

Vymazať SELL objednávky (VŠETKY SYMBOLY) - vymaže SELL čakajúce objednávky (VŠETKY SYMBOLY) (príklad: EURUSD, GBPAUD, GOLD...)

Vymazať SELL objednávky (JEDEN SYMBOL) - vymaže SELL čakajúce objednávky (LEN AKTUÁLNY SYMBOL GRAFU) (príklad: len objednávke EURUSD, ak je skript spustený pri otvorenom grafe EURUSD)

SKRIPT JE BEZ VSTUPOV, VYKONÁ SA OKAMŽITE PO SPUSTENÍ. PO VYKONANÍ VŠETKÝCH OPERÁCIÍ SA SÁM UKONČÍ.

...AKTUALIZUJE SA! Ďalšie položky budú priebežne dopĺňané na stránku...

Programovanie

Naprogramujem AOS, indikátor alebo skript podľa Vašich požiadaviek

Mám dlhodobé skúsenosti s programovaním v rôznych programovacích jazykoch. Jedným z nich je práve MQL. MQL jazyk je určený výhradne pre obchodnú platformu MetaTrader. V súčasnosti je aktuálna verzia MetraTrader 4 a MetaTrader 5. Prevažne sa používa MT4.

Takmer každý, kto obchodoval na burze sa stretol s tým, že dostal zaujímavú myšlienku a chcel ju zautomatizovať, alebo inak používať pri obchodovaní.

Ponúkam možnosť zadať Vašu požiadavku (prostredníctvom uvedného Kontaktného formulára) na naprogramovanie a v prípade obojstranného súhlasu vytvorím Vami požadovaný program. Na všetkých podmienkach sa vopred dohodneme. Garantujem spokojnosť s mojou prácou. Ak nie, vrátim Vám peniaze.

Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčam komunikovať prostredníctvom Skype, alebo FB-messengeru. Bližšie informácie nájdete nižšie na stránke v časti KONTAKT.

Kontaktný formulár

(všetky polia je nutné správne vyplniť, inak správa nebude odoslaná!)

Informácie

Celý obsah vrátane programov je vlastná tvorba, vyhradzujem si autorské právo
 • Mám dlhodobé skúsenosti s programovaním v rôznych programovacích jazykoch. Programovanie ma baví. Naučil som sa programovať aj MQL. Celý obsah tejto webovej stránky, vrátane programov ktoré ponúkam sú moja vlastná tvorba, preto si vyhradzujem autorské právo.Ponúkam tu programy, ktoré som sám vyrobil, otestoval a ich popis presne definuje ich funkčnosť. Po objednaní zasielam súbory s príponou .EX4, čo je plne funkčný súbor pre MetaTrader 4. Pre MetaTrader 5 neprogramujem, nakoľko nie je natoľko využívaný, ako MT4. Nikdy nezasielam zdrojový kód (súbor typu .MQ4)!
 • Ako si objednať?
 • Príklad: opísať si kód, číslo obch.účtu a poslať mi správu a ja to pošlem do 24hod mailom

  V prípade záujmu o AOS, indikátor, alebo skript si poznačte kód produktu, ktorý sa nachádza vpravo hore pri každom jednom produkte/balíku (príklad: SK-G_PACK-02_s, SK-G_001_e, SK-G_001_i). Pripíšte tiež číslo Vášho obchodného účtu (zväčša je uvedené v hornom páse MetaTraderu. Následne mi pošlite správu (viď. menu KONTAKT). Po vzájomnej komunikácii a dohode, Vám pošlem uvedené programy/balíky. Všetky programy sú Copyright, čiže máte na ne právo len Vy a sú určené len pre JEDEN obchodný účet. Moja tvorba je tak chránená proti zneužitiu. V prípade že chcete programy používať na viacerých účtoch, informujte ma o tom. V istých prípadoch je možné poslať i demo verziu. Tá je funkčná len na demo účte a len niekoľko dní.

  Programovať v MQL sa môže naučiť každý, no však len skúsenosti vedia zabezpečiť, aby program fungoval naozaj správne. Stačí zmeniť znamienko, vymeniť následnosť príkazov či nemyslieť na rôzne prípady (vedľajší efekt, správanie trhu atď.), ktoré môžu nastať počas vykonávania operácie a nespoľahlivosť kódu sa ukáže v ten najnesprávnejší čas. Ani obyčajný skript nie je tak obyčajný, ako sa môže zdať. Sú použité rôzne ochranné prvky kódu, aby vedel spoľahlivo pracovať za každých okolností.

  Kontakt

  V prípade otázok, alebo záujmu o program ma kontaktujte: